Spēles noteikumi

Reģistrējot spēli, dalībnieki ar to apstiprina, ka viņi ir iepazinušies ar spēles noteikumiem un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu, kā arī ir pilnā mērā atbildīgi par savu veselības stāvokli.

Spēles komandas dalībnieki apstiprina, ka viņiem nebūs pretenziju attiecībā uz nozaudētām mantām, traumām, gūtām savas nolaidības dēļ, neizvērtējot spēles noteikumus, vai citu dalībnieku vainas dēļ. Spēles laikā ir aizliegts bojāt bāru īpašumu un municipālo īpašumu. Visi uzdevumi spēlē ir orientēti uz loģisko domāšanu un neprasa fiziskā spēka pielietošanu.

SPĒLEI NEPIECIEŠAMIE PRIEKŠMETI

 • Dalībniekiem sev līdzi ir nepieciešama mobīlā ierīce (telefons vai planšetdators) ar pastāvīgu Interneta pieslēgumu.
 • Gadījumam, ja mobīlā ierīce var izlādēties, sev līdzi ir nepieciešama uzlādēšanas ierīce, "powerbank", vai rezerves mobīlā ierīce (cita dalībnieka mobīlā ierīce arī der).
 • Mobīlās ierīces izlādēšanas gadījumā spēli var atjaunot, nospiežot uz saiti //game.mysteria.city un ievadot inicializācijas kodu, kurš atrodas inventāra maisā.
 • Spēles dalībniekiem ir ieteicams ņemt līdzi naudas līdzekļus, lai izmantotu iestāžu speciālos piedāvājumus.

SPĒLES INVENTĀRS

Šie punkti attiecas tikai uz spēlēm, kurām ir nepieciešams spēles inventārs.

 • Inventārā ietilpst maisiņš ar spēles kauliņiem, instrukcija un inicializācijas kods.
 • Spēles inventāra vai tā daļas nozaudēšanas gadījumā dalībnieki zaudē privilēģijas.
 • Spēle sākas ar inicializācijas koda ievadīšanu lapā //game.mysteria.city
 • Dalībnieki regulāri saņem mīklas, priekšā teikšanas un citus paziņojumus, nepieciešamos spēles iziešanai lapā //game.mysteria.city
 • Visas spēles garumā dalībnieki pārvietojas pa pilsētu, risinot mīklas iestāžu teritorijās un pilsētas ielās.
 • Ja kādu iemeslu dēļ dalībnieki nevar atrisināt mīklu, tad viņi izmanto priekšā teikšanas, kas parādas spēles gaitā.
 • Katrā iestādē dalībnieki apmaina spēles kauliņus pret bonusiem, kurus paredz konkrētā spēle (dzērieni, degustācijas komplekti utt.). Kauliņu daudzums uz katru iestādi ir aprēķināts precīzi tādā daudzumā, cik cilvēku bija norādīts spēles rezervēšanas laikā.
 • Katrā no iestādēm apmaiņai ir derīgi noteiktās krāsas spēles kauliņi. Par to, kādas krāsas monētas ir derīgas konkrētajā iestādē, dalībnieki uzzina spēles laikā.

TEHNISKAIS ATBALSTS

Tehniskā atbalsta dienestam NAV ieteicams zvanīt, ja:
 • Dalībnieki nevar atrisināt mīklu. Dalībniekiem nepieciešams sagaidīt pēdējo priekšā teikšanu.
 • Dalībnieki nevar atrast bāra atrašanās vietu vai ievērojamo vietu. Dalībniekiem ir nepieicešams sagaidīt pēdējo priekšā teikšanu.
 • Dalībnieki ievada nepareizo atbildi.
 • Dalībnieki ievada atbildi ar kirilicu, nevis ar latīņu burtiem.
 • Dalībniekiem izlādējās visas Internetam pieslēgtās mobīlās ierīces.
 • Dalībniekiem nedarbojas Internets. Visdrīzāk problēma ir tāda, kā bārā ir slikts tīkla pārklājums. Dalībniekiem ir nepieciešams iziet ārā, lai nodrošinātu labu signālu mobīlai ierīcei.
Tehniskā atbalsta dienestam ieteicams zvanīt, ja:
 • Dalībnieki atceļ spēli.
 • Inventāra maisiņā trūkst kādi priekšmeti, nepieciešamie, lai piedalītos spēlē. Operators salīdzinās informāciju, ko sniedz dalībnieki, ar inventāra fotogrāfiju, kura bija uzņemta pirms inventāra sūtīšanas dalībniekiem. Ja fotogrāfijā būs redzams, ka inventārā trūkst priekšmeti, uz kuriem norāda dalībnieki, tādā gadījumā operātors piedāvās problēmas risināšanas variantus.
 • Lapa //game.mysteria.city nedarbojas vai rāda kādas kļūdas. Pirms zvanīt, pārbaudiet Interneta signālu.
 • Ir iemesli, kas nav minēti augstāk.

SPĒLES PASŪTĪŠANAS UN APMAKSAS NOTEIKUMI

Visas cenas ir norādītas eiro.

Rezervēšana:
 • Spēles rezervēšana un apmaksa tiek veiktas vienlaicīgi ne vēlāk kā 72 stundas pirms spēles sākšanas.
 • Pēc inventāra nosūtīšanas, atbildību par piegādi uzņemas kompānija Omniva. Pēc piegādes, uz reģistrācijas laikā norādīto telefona numuru tiek nosūtīts paziņojums par piegādi un instrukcija par sūtījuma saņemšanu.
 • Inventārā ietilpst maisiņš ar plastmasas kauliņiem (monētām), instrukcija un inicializācijas kods.
 • Dalībnieku skaits vienā spēlē nevar pārsniegt spēles aprakstā norādīto skaitu. Izņemot situācijas, kuras ir atsevišķi atrunātas ar administrāciju.
 • Dalībnieks apstiprina spēles rezervāciju ar pilnas summas tranzakciju par spēli.
 • Uzreiz pēc veiksmīgas apmaksas uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi atnāk vēstule par to, ka spēle ir rezervēta. Obligāti pārbaudiet "Spam" mapi.
 • 48 stundu laikā pēc spēles rezervācijas uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi atnāk vēstule par to, ka inventārs atrodas pakomātā, kuru dalībnieks ir norādījis reģistrējoties spēlei. Gadījumā, kad pasūtījuma piegādi veic kurjers, ar Jums sazināsies menedžeris un precizēs piegādes noteikumus.
Apmaksa:
 • Tiešsaistē as debeta vai kredītkarti (VISA, VISA Electron, Maestro и MasterCard);
 • Apmaksu arī var veikt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, iepriekš saskaņojot pa tālruni +37123771723.
Piegāde:

Pakomāti Omniva:
 • Spēles inventāra piegādi veic kompānija Omniva.
 • Visi jautājumi, pretenzijas un komentāri, saistīti ar sūtījuma nozaudēšanu, tiek adresēti kompānijai Omniva, kura nes par to pilnu atbildību.
Kurjers:
 • Piegāde tiek veikta pēc tam, kad kompānijas Mysteria City menedžeris sazināsies ar pasūtītāju, apstiprinās adresi un noprecizēs piegādes noteikumus (datumu un laiku).
Tiesības uz atcelšanu:
 • Jums ir tiesības anulēt rezervāciju ne vēlāk kā 72 stundas pēc spēles apmaksas. Atcelt rezervāciju var laicīgi paziņojot pa tālruni +37123771723 vai elektronisko pastu info@mysteria.city
 • Ja klients, kurš pasūtīja vai nopirka spēli, nav rīcībspējīgs vai viņš nenes atbildību par veikto pasūtījumu/pirkumu, tad par pasūtījumu vai pirkumu nes atbildību viņa likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizbildņi). šajā gadījumā pasūtījums netiek anulēts, bet samaksāta nauda netiek atmaksāta.
Konfidencialitāte:
 • Mysteria City aizsargā personības un brīvību pamattiesības.
 • Jūsu personīgā informācija (vārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs) ir nepieciešama pasūtījuma apstrādei, pakalpojuma realizēšanai un atbalsta sniegšanai Jums. Jūsu personīgā informācija ir stingri konfidenciāla un netiek izpausta trešajām personām.
 • Mysteria City apņemas likumā paredzētajos gadījumos atklāt personas datus valsts un municipālām iestādēm.
 • Mysteria City veic visus nepieciešamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošības nodrošinājumam, lai pasargātu to no zādzības, nepareizas izmantošanas, kā arī no nesankcionētās pieejas, izpaušanas, izmainīšanas un bojājuma.
 • Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
Mēs vienmēr esam gatavi atbildēt uz Jūsu jautājumiem!