Spēles noteikumi

Reģistrējot spēli, dalībnieki ar to apstiprina, ka viņi ir iepazinušies ar spēles noteikumiem un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu, kā arī ir pilnā mērā atbildīgi par savu veselības stāvokli.

Spēles komandas dalībnieki apstiprina, ka viņiem nebūs pretenziju attiecībā uz nozaudētām mantām, traumām, gūtām savas nolaidības dēļ, neizvērtējot spēles noteikumus, vai citu dalībnieku vainas dēļ. Spēles laikā ir aizliegts bojāt bāru īpašumu un municipālo īpašumu. Visi uzdevumi spēlē ir orientēti uz loģisko domāšanu un neprasa fiziskā spēka pielietošanu.

SPĒLEI NEPIECIEŠAMIE PRIEKŠMETI

Tas ir svarīgi! Gadījumā, ja esat plānojis spēlēt pirmssvētku vai svētku, sazinieties ar mums pa tālruni +37127581318 vai elektronisko pastu info@mysteria.city, lai noskaidrotu spēles pieejamību. Šajās dienās daži uzņēmumi var strādāt ierobežotu laiku vai būt slēgt.

TEHNISKAIS ATBALSTS

Tehniskā atbalsta dienestam NAV ieteicams zvanīt, ja: Tehniskā atbalsta dienestam ieteicams zvanīt, ja:

SPĒLES PASŪTĪŠANAS UN APMAKSAS NOTEIKUMI

Visas cenas ir norādītas eiro.

Rezervēšana: Apmaksa: Tiesības uz atcelšanu: Spēles gaitā Konfidencialitāte: Mēs vienmēr esam gatavi atbildēt uz Jūsu jautājumiem!