Spēles noteikumi

Reģistrējot spēli, dalībnieki ar to apstiprina, ka viņi ir iepazinušies ar spēles noteikumiem un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu, kā arī ir pilnā mērā atbildīgi par savu veselības stāvokli.

Spēles komandas dalībnieki apstiprina, ka viņiem nebūs pretenziju attiecībā uz nozaudētām mantām, traumām, gūtām savas nolaidības dēļ, neizvērtējot spēles noteikumus, vai citu dalībnieku vainas dēļ. Spēles laikā ir aizliegts bojāt bāru īpašumu un municipālo īpašumu. Visi uzdevumi spēlē ir orientēti uz loģisko domāšanu un neprasa fiziskā spēka pielietošanu.

SPĒLEI NEPIECIEŠAMIE PRIEKŠMETI

 • Dalībniekiem sev līdzi ir nepieciešama mobīlā ierīce (telefons vai planšetdators) ar pastāvīgu Interneta pieslēgumu.
 • Gadījumam, ja mobīlā ierīce var izlādēties, sev līdzi ir nepieciešama uzlādēšanas ierīce, "powerbank", vai rezerves mobīlā ierīce (cita dalībnieka mobīlā ierīce arī der).
 • Mobīlās ierīces izlādēšanas gadījumā spēli var atjaunot, nospiežot uz saiti //game.mysteria.city un ievadot inicializācijas kodu.
 • Spēles dalībniekiem ir ieteicams ņemt līdzi naudas līdzekļus, lai izmantotu iestāžu speciālos piedāvājumus.
Tas ir svarīgi! Gadījumā, ja esat plānojis spēlēt pirmssvētku vai svētku, sazinieties ar mums pa tālruni +37123771723 vai elektronisko pastu info@mysteria.city, lai noskaidrotu spēles pieejamību. Šajās dienās daži uzņēmumi var strādāt ierobežotu laiku vai būt slēgt.

TEHNISKAIS ATBALSTS

Tehniskā atbalsta dienestam NAV ieteicams zvanīt, ja:
 • Dalībnieki nevar atrisināt mīklu. Dalībniekiem nepieciešams sagaidīt pēdējo priekšā teikšanu.
 • Dalībnieki nevar atrast bāra atrašanās vietu vai ievērojamo vietu. Dalībniekiem ir nepieicešams sagaidīt pēdējo priekšā teikšanu.
 • Dalībnieki ievada nepareizo atbildi.
 • Dalībnieki ievada atbildi ar kirilicu, nevis ar latīņu burtiem.
 • Dalībniekiem izlādējās visas Internetam pieslēgtās mobīlās ierīces.
 • Dalībniekiem nedarbojas Internets. Visdrīzāk problēma ir tāda, kā bārā ir slikts tīkla pārklājums. Dalībniekiem ir nepieciešams iziet ārā, lai nodrošinātu labu signālu mobīlai ierīcei.
Tehniskā atbalsta dienestam ieteicams zvanīt, ja:
 • Dalībnieki atceļ spēli.
 • Lapa nedarbojas vai rāda kādas kļūdas. Pirms zvanīt, pārbaudiet Interneta signālu.
 • Ir iemesli, kas nav minēti augstāk.

SPĒLES PASŪTĪŠANAS UN APMAKSAS NOTEIKUMI

Visas cenas ir norādītas eiro.

Rezervēšana:
 • Spēles rezervēšana un apmaksa tiek veiktas vienlaicīgi.
 • Dalībnieku skaits vienā spēlē nevar pārsniegt spēles aprakstā norādīto skaitu. Izņemot situācijas, kuras ir atsevišķi atrunātas ar administrāciju.
 • Dalībnieks apstiprina spēles rezervāciju ar pilnas summas tranzakciju par spēli.
 • Uzreiz pēc veiksmīgas apmaksas uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi atnāk vēstule par to, ka spēle ir rezervēta. Obligāti pārbaudiet "Spam" mapi.
Apmaksa:
 • Tiešsaistē as debeta vai kredītkarti (VISA, VISA Electron, Maestro и MasterCard);
 • Apmaksu arī var veikt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, iepriekš saskaņojot pa tālruni +37123771723.
Tiesības uz atcelšanu:
 • Jums ir tiesības anulēt rezervāciju ne vēlāk kā 72 stundas pēc spēles apmaksas. Atcelt rezervāciju var laicīgi paziņojot pa tālruni +37123771723 vai elektronisko pastu info@mysteria.city
 • Ja klients, kurš pasūtīja vai nopirka spēli, nav rīcībspējīgs vai viņš nenes atbildību par veikto pasūtījumu/pirkumu, tad par pasūtījumu vai pirkumu nes atbildību viņa likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizbildņi). šajā gadījumā pasūtījums netiek anulēts, bet samaksāta nauda netiek atmaksāta.
 • Ja komandas sastāvs mainās un vēlaties samazināt spēlētāju skaitu, par to jāziņo ne vēlāk kā 24 stundas pirms spēles sākuma, zvanot pa tālruni +37123771723 vai elektronisko pastu info@mysteria.city. Atgriežot līdzekļus, tiek iekasēta maksa par 10% no kopējās kompensācijas summas.
Spēles gaitā
 • Lai sāktu spēli, izmantojiet saiti elektroniskajā vēstulē, kuru jūs saņemsiet uzreiz pēc reģistrēšanās un spēles apmaksas (ja tā ir maksas spēle).
 • Dalībnieki regulāri saņem mīklas, priekšā teikšanas un citus paziņojumus, nepieciešamos spēles iziešanai
 • Visas spēles garumā dalībnieki pārvietojas pa pilsētu, risinot mīklas iestāžu teritorijās un pilsētas ielās.
 • Ja kādu iemeslu dēļ dalībnieki nevar atrisināt mīklu, tad viņi izmanto priekšā teikšanas, kas parādas spēles gaitā.
Konfidencialitāte:
 • Mysteria City aizsargā personības un brīvību pamattiesības.
 • Jūsu personīgā informācija (vārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs) ir nepieciešama pasūtījuma apstrādei, pakalpojuma realizēšanai un atbalsta sniegšanai Jums. Jūsu personīgā informācija ir stingri konfidenciāla un netiek izpausta trešajām personām.
 • Mysteria City apņemas likumā paredzētajos gadījumos atklāt personas datus valsts un municipālām iestādēm.
 • Mysteria City veic visus nepieciešamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošības nodrošinājumam, lai pasargātu to no zādzības, nepareizas izmantošanas, kā arī no nesankcionētās pieejas, izpaušanas, izmainīšanas un bojājuma.
 • Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
Mēs vienmēr esam gatavi atbildēt uz Jūsu jautājumiem!